Maskinsikkerhed

Ysafety-logo

Opslagsværk

De vigtigste standarder inden for maskinsikkerhed

Forslag til listen kan sendes til jdl@ysafety.dk

Introduktion

Når man arbejder med maskinsikkerhed sidder man ofte og tænker, hvad var det nu lige standarden for mekanisk afskærmning hed? 

Der findes rigtigt mange standarder inden for maskinsikkerhed men en håndfuld af dem går igen på de fleste maskiner. Dem har vi forsøgt at samle i denne liste som du kan bruge som opslagsværk.  

Visse standarder er nævnt flere gange fordi de berøre flere overordnede emner. 

Så tryk på ctrl+f og søg på det ord du mangler en standard for! Eller brug indholdsfortegnelsen herunder.

Indhold: 

  1. Risikovurdering
  2. Afskærmning, hegn og låger på maskiner
  3. Nødstop og betjening
  4. Functional Safety
  5. Elektrisk materiel på maskiner
  6. Logistik systemer og Højlagre
  7. Brugsanvisninger

1.

Risikovurdering

DS/EN ISO 12100

Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse

De-facto standarden for risikovurdering. Bruges uanset hvilken maskine du har med at gøre. 

Type: A-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************

DS/ISO/TR 14121-2:2012

Risikovurdering – Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler

Dette dokument giver en praktisk anvendelig metode til at udføre en risikovurdering. Mange vil kende dens indhold som “hybrid-metoden”. 

Type: Teknisk rapport

*****************************

2.

Afskærmning, hegn og låger på maskiner

DS/EN ISO 14120

Beskyttelsesskærme – Generelle krav til konstruktion, fremstilling og valg af faste og bevægelige afskærmninger

Go-to standarden når du skal lave mekanisk afskærmning på din maskine. Hjælper bla. med at bestemme om du bør bruge fast afskærmning eller bevægelig afskærmning med tvangskobling. 

Type: B-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************

DS/EN ISO 13857

Sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder

Indeholder tabeller for hvor store åbning der må være i afskærmning. Samt hvor lang rækkeafstand der må være til en farekilde.

Type: B-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************

DS/EN ISO 14119

Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger – Principper for konstruktion og udvælgelse

Anvendes hvis du bruger lågekontakter og låse på din bevægelige afskærmning.  Anviser bla. om beskyttelsen mod manipulation.

Type: B-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************

DS/EN ISO 12100

Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse

Udover at være de-facto standarden for risikovurdering indeholder ISO12100 også anvisninger til afskærmning på maskiner.

Type: A-standard

 

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

 

3.

Nødstop og øvrig betjening

DS/EN ISO 13850

Nødstop – Principper for konstruktion

Go-to standarden for nødstop. Indeholder informationer om stopkategorier og hvordan nødstop skal udføres.

Type: B-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************

DS/EN ISO 13851

Tohåndsbetjente anordninger – Principper for konstruktion og udvælgelse

Beskriver hvordan to-håndsbetjening på maskiner bør udføres.

Type: B-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************

DS/EN 60204-1

Elektrisk materiel på maskiner – Del 1: Generelle krav

60204-1 er defacto standarden for el på maskiner. Men den indeholder også anvisninger om hvilke farver eksempelvis knapper på en maskine skal have.

Type: B-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

 

4.

Functional Safety

DS/EN ISO 13849-1
Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer – Del 1: Generelle principper for konstruktion

Den ene go-to standard for functional safety. Det er denne der bruger Performance Level

Type: B-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************

DS/EN IEC 62061

Functional safety for sikkerhedsrelaterede styresystemer

Den anden go-to standard for functional safety. Det er denne der bruger SIL niveauer.

Type: B-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************

DS/EN ISO 13849-2:2014

Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer – Del 2: Validering

Anden del af 13849 som beskæftiger sig med validering og test af styresystemer relateret til sikkerheden.

Type: B-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************

DS/EN 61511-1

Sikkerhedssystemer til procesindustrien – Del 1: Rammer, definitioner, krav til system, hardware og applikationsprogrammering

Functional Safety standard specifik for procesanlæg. Listen her er mest for maskiner men hele 61511 serien er essentiel når man laver procesanlæg. 

Type: B-standard

 

5.

Elektrisk materiel på maskiner

DS/EN 60204-1

Elektrisk materiel på maskiner – Del 1: Generelle krav

Den absolut vigtigste standard for elektrisk materiel på maskiner. Denne standard bør du eje både når du bygger og køber maskiner. 

Type: B-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************

 

6.

Logistik systemer og Højlagre

DS/EN 619

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport – Sikkerhedskrav til udstyr til mekanisk transport af stykgods

Laver du maskiner med conveyorer, rullebaner, transportbånd, end-of-line anlæg eller lignende kommer du ikke uden om EN 619. 

Type: C-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************

DS/EN 528:2021+A1

Højlagre – Sikkerhedskrav til maskiner

Bygger du en maskine der kan defineres som et højlager skal du bruge denne standard. 

Type: C-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************

 

7.

Brugsanvisninger

DS/EN ISO 20607
Brugsanvisninger – Generelle principper for udarbejdelse
Følger du anvisningerne i denne standard er du godt på vej til at lave en god brugsanvisning for din maskine. 

Type: B-standard

Harmoniseret under: Maskindirektivet 2006/42/EF

*****************************