Maskinsikkerhed

Ysafety-logo

Readtime: 5 min.

Hvad betyder det, at en maskine er CE-mærket?

Udbytte: Du får en forståelse for, hvad CE-mærkning er, hvorfor den er vigtig, og hvordan du skal forholde dig til den. 

Introduktion

Uanset om du stiller maskiner til rådighed for dine medarbejdere eller fremstiller dem, skal du garantere, at de er sikre. 

Danmark er en del af EU, så der er naturligvis en lang række regler på området. 

CE-mærket på en maskine betyder, at fabrikanten skriver under på, at maskinen er fremstillet i overensstemmelse med gældende direktiver og regler.

Lad mig uddybe. 

I EU, herunder Danmark, vil man gerne sikre sig at folk ikke kommer til skade med maskiner. De er ofte ret farlige og kan koste brugeren liv og lemmer. 

For at opnå dette vedtog EU i 1996 (revideret i 2006) et fælles direktiv for maskiner, som i daglig tale kaldes maskindirektivet. 

Der findes mange direktiver, men det vigtigste for maskiner er maskindirektivet.

EU ville i samme omgang gerne undgå, at markedet for maskiner blev det vilde vesten. 

Derfor besluttede de, at fabrikanter, som bygger maskiner og markedsfører dem, skal stå inde for det arbejde, de laver. 

For at sikre dette, vedtager man, at enhver færdig maskine, som er klar til brug, skal være påført et CE-mærke. Her er der tale om et fysisk mærke, som skal sidde på maskinen. Det sidder typisk på mærkepladen. 

Kan man som fabrikant så ikke bare lave en rulle klistermærker med CE-mærket og smide dem på alle nye maskiner? 

Jo, det kan du godt! Men her var EU snedige, fordi de kræver samtidigt at en fabrikant sætter deres underskrift på et stykke papir. 

Papiret hedder en overenstemmelseserklæringen og er et dokument, hvor fabrikanten skriver under på, at de overholder Maskindirektivet samt andre relevante direktiver og standarder. 

Long story short så SKAL en maskine, der benyttes i Danmark, være CE-mærket. 

0.1

Betyder det så, at en CE-mærket maskine altid er sikker?

Ikke nødvendigvis. Der er desværre mange fabrikanter, som ikke efterlever reglerne selvom de leverer en CE-mærket maskine.

Det er vigtigt at forstå, at der ikke er nogen direkte kontrol med maskinfabrikanter. 

Myndighederne tager ikke ud til fabrikanter og tjekker, om alle maskiner overholder gældende love og regler.

Kun for særligt farlige maskiner stilles der krav i maskindirektivet om, at en tredjepart, dvs. et bemyndiget organ, skal kontrollere maskinen.

Men de fleste maskiner falder ikke under dette krav, så du kan sagtens købe en farlig og ulovlig maskine, som er CE-mærket. Det er nemlig op til fabrikanten at følge reglerne. 

Kan du huske det, jeg skrev tidligere om en rulle klistermærker?

0.2

Hvilket ansvar har du som produktionsvirksomhed?

De maskiner, du stiller til rådighed, skal være CE-mærkede. Det er dit ansvar som produktionsvirksomhed – det kan du ikke løbe fra, uanset hvor inkompetent fabrikanten har været.

Maskinen må ikke tages i brug uden at være CE-mærket.”
 – Arbejdstilsynet

Hvis der sker en ulykke, kan du ikke bare pege på fabrikanten og give dem hele skylden. 

Det er op til dig som produktionsvirksomhed at kontrollere, at jeres maskiner er forsvarligt indrettet og sikre.  

Du skal også lave en ibrugtagningskontrol, inden en maskine tages i brug. Hvad det betyder, gemmer vi til et andet indlæg. 

0.3

Hvordan vurderer jeg, om en maskine er farlig? 

Man skal være ekspert i direktiver, standarder og regler for at kunne vurdere, om en maskine lever op til samtlige krav.

Men man kan godt bruge sund fornuft og vurdere helt objektivt om en maskine er farlig eller ej.  

Mit råd er: spørg altid dig selv, hvor farlig denne maskine er? Kan man få en blå negl eller har den potentiale til at medføre et dødsfald?

Man skal altid tage sikkerheden seriøst, uanset hvor store konsekvenser en ulykke kan have. Men jo farligere maskinen er, jo mere energi bør man bruge på at sikre at den lever op til gældende krav. 

Læs brugsanvisningen grundigt og sørg for at overveje alle de farlige situationer, der kan opstå omkring maskinen. 

Lav en vurdering baseret på sund fornuft og hvis det ikke er nok så læs afsnittet længere nede. 

Husk følgende, inden du smutter

Et par ord om robotter

Industrirobotter, som indgår i mange produktionsanlæg i dag, er ofte livsfarlige, også selvom de er relativt små. 

Det kræver en dygtig integrator eller maskinfabrikant at sikre en robotinstallation. 

En industrirobot, der ikke er integreret efter bogen, er enormt farlig. Her må man aldrig gå på kompromis med sikkerheden. Kort sagt så skal grundlaget for CE-mærkningen sidde lige i skabet. 

Better safe than sorry

Har man ikke kompetencerne til at vurdere, om farlige maskiner er sikre, vil jeg altid anbefale at man inddrager en rådgiver, inden maskinen tages i drift. 

Du behøver ikke engang at bruge os. Jeg mener det helt oprigtigt for dig og dine medarbejderes sikkerheds skyld. 

Alvorlige ulykker med maskiner sker desværre hvert år i Danmark og mange af dem kunne have været undgået. 

Stil krav til dine leverandører – gerne så tidligt som muligt i købsprocessen! 

Står i med en masse ældre maskiner, og i ikke aner, om de overholder reglerne eller ej, så få lavet en screening

Er du i tvivl, skal du altid være velkommen til at kontakte mig med spørgsmål.

51 89 65 41

jdl@ysafety.dk

Stay safe derude og held og lykke med automatiseringen!
Jesper Deleuran Larsen

Kilder